Gęstość tkania

Gęstość tkania jest wyrażana przez liczbę węzłów na metr kwadratowy. Obliczamy ją licząc węzły na spodzie dywanu, na odcinku 10 cm w kierunku nici osnowy oraz na odcinku 10 cm w kierunku nici wątku. Po przemnożeniu liczby węzłów w obydwu kierunkach, wynik mnoży się przez 100. Uzyskana liczba jest liczbą węzłów na metr kwadratowy. Zadanie arytmetyczne:(40x50 = 2 000 węzłów na metr kwadratowy, 2 000x100 = 200 000 węzłów na metr kwadratowy).

Na odwrocie dywanu bardzo dobrze widać gęstość ułożenia węzłów. Na zdjęciu przedstawiono przykład ręcznie tkanego dywanu o mniejszej gęstości tkania (tkanego grubiej).

Węzeł symetryczny daje dwie "główki" w kierunku nici osnowy, co należy uwzględnić przy obliczeniach.Po spojrzeniu wgłąb runa dywanu (na wierzchniej stronie) przy pomocy szkła powiększającego można stwierdzić, jaki rodzaj węzła jest zastosowany.

Na odwrocie dywanu bardzo dobrze widać gęstość ułożenia węzłów. Na zdjęciu przedstawiono przykład ręcznie tkanego dywanu o dużej gęstości tkania (bardziej szczegółowego).

Gęstość tkania nie jest najistotniejszym czynnikiem determinującym jakość dywanu, jak wielu sądzi. To, co jest zdecydowanie bardziej istotne, to jakość przędzy użytej do wytworzenia dywanu. Jeśli użyto grubej przędzy, węzłów będzie znacznie mniej, a z cienkiej przędzy powstanie więcej węzłów. Przędza jest dobierana przez osobę tkającą dywan. To też oznacza, że ten sam rodzaj dywanu może mieć raz większą, a raz mniejszą liczbę węzłów. Przykładowo, dywan perski Gabbeh, który nie ma szczególnie wysokiej gęstości tkania, a jest dywanem wysokiej jakości, gdyż stosowana jest w nim doskonała wełna. Dywan, który wydaje się zwarty, niekoniecznie musi mieć dużą gęstość tkania, zależy to bowiem od tego, jak bardzo ściśnięte są węzły w dywanie.

Polub i udostępnij:

Ta strona została nagrodzona za wartościową treść: